26. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Zor İnsan Kim? Zor Müşteri Kim?

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

• Zor olarak nitelediğimiz kişiler, durumlar ya da müşteriler karşısında optimal çözümü üretebilme ve uygulama becerisi kazanmak.
• Müzakere etme, problem çözme ve akabinde uzlaşma sürecini yönetilebilmek.

Katılımcı Profili

Her yönetim seviyesi ve her departmandan profesyoneller katılabilir.

Katılımcının Kazanımı

• Katılımcıların ikna etme ve sonuç odaklı yetkinlikleri gelişir.
• Olası krizleri etkin bir biçimde yönetmeye dair bakış açısı yaratılır.
• Müşterilerle birlikte değişen Dünya'nın ihtiyaçları yeniden tanımlanır.
• Sadece dış değil iç müşterinin de temel hedef çemberinin içinde olduğu deneyimlenir.
• Doğru iletişimle tarafların tolerans eşiğinin yükseldiğini anlatan uygulamalar yapılır.
• Motivasyon ve aidiyet duygusu güçlenir, verimlilik artar.