26. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Sürekli İyileşmede Çalışan Katılımının Sağlanması

« GERİ DÖN

Çaıştayın Amacı

Sürekli iyileştirmede çalışan katılımını sağlama kapsamında; Kuruluşlarda geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri ekip çalışmaları ile çözmeyi yapısal hale getirmek ve çalışanların sürekli iyileşmeye öneri sistemi ile katılımını sağlamak olan çalıştayın amacı;

• Ekip çalışmasının önemi, ekip olma ve ekip çalışması metodolojisinin anlaşılması.
• Ekip çalışmasında uygulanacak temel problem çözme teknikleri
• Çalışanların öneri sistemine katılımını sağlamak için gereklilikler

Ayrıca grup çalışmaları yaparak katılımcıların kendi kuruluşlarında benzer çalışmaları nasıl yapabilecekleri konularında yol göstermektir.

Katılımcının Kazanımı

Sürekli gelişmenin ne kadar önemli olduğu ve bu konuda çalışan katılımının kuruluşa katkısı, temel problem çözme tekniklerinin ve öneri sisteminin anlaşılması.

Katılımcı Profili

EFQM Mükemmellik Modeli uygulayan ya da uygulamayı düşünen ve sürekli iyileşmeyi amaç edinen kuruluşların yönetici ve uzmanları.