26. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Kurumsal Harç Endeksi

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

* Kurumsal Harç: Bir kurumun temel değerlerini belirleyen ve o kurumda çalışma ortamını ve iş yapma biçimini şekillendiren ilkeler ve değerler bütünü.

Kurumsal sistemlerin başarısı, liderlik, insan kaynakları yönetiminin kalitesi, müşteri memnuniyeti, tüm paydaşlar dikkate alınarak oluşturulan süreçler ve uygun stratejiler doğrultusunda yönetilmesi ile mümkündür. Bunlardan biri eksik kalırsa sistem çökmez belki ama hem çalışan hem de müşteri tarafında bağlılık ve tutundurma zorlaşabilir.

Biliyoruz ki, bir kurumun benimsediği değerler iş yapma biçimini, iş yapma biçimi ise kurumu var eden tüm bileşenleri etkiler.

· Yöneticilerinizin sahip olduğu değerler kurumsal değerlerinizle uyumlu mu?
· Çalışanlarınızın değerlerini biliyor musunuz?
· Müşterilerinizin değerleri hakkında fikriniz var mı?

Bütün bunlar, kurumsal yapınızı bir arada ve ayakta tutacak olan 'kurumsal harç'ı oluşturuyor. Kurumsal harcın kalitesi ve iyileştirilmesi ise liderlikten, çalışan bağlılığına, müşteri memnuniyetinden, dış risklere kadar tüm unsurları ve bunların aralarındaki ilişkileri bilmek ve doğru olarak değerlendirmekle mümkün.

Bu çalıştayda kurumunuzun değerler hattı hakkında farkındalık kazanacak ve iyileştirilmesi gereken konularda hareket noktasını belirleyebileceksiniz.

Katılımcının Kazanımı

• Kurumsal değerlerin tüm sistem ve paydaşlar üzerindeki etkisi ile
• Değerler ile kurumsal yapının girdi ve çıktıları arasındaki bağlantıyı keşfedecek,
• Hedeflenen ile algılanan değerler arasındaki olası farklılıkları görecekler.
• Bu saptamadan hareketle iyileştirmeleri gereken konulara yönelecekler

Katılımcı Profili

Orta ve üst kademe yöneticiler, her branştan iş profesyonelleri