26. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

İki Bilinmeyenli Denklem: X ve Y Kuşağı

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Kuşak teorisi üzerinden Türkiye için kuşakları ve özelliklerini tespit etmek. İş dünyasında gösterdikleri davranış modellerini saptamak. Bireysel ve kurumsal olarak performansı arttırmak için iletişim, yönetim ve sisteme dair öneriler geliştirmek

Katılımcı Profili

Yönetici adayları ve yöneticiler

Katılımcının Kazanımı

Kuşaklar arası geçişi kavramak
Yaşla mı yoksa doğum tarihiyle ilgili mi sorusuna cevap bulmak
Örgüt veya birey ölçeğinde farklılaştırılması gerekenler olup olmadığın test etmek