26. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Capsim Stratejik İş Yönetim Simülasyonu ile Yaşayarak Öğrenme

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Katılımcıların iş yönetmeyi tüm unsurlarıyla deneyimleyerek şirketi bütünsel başarıya ulaştırmaları; her fonksiyonu başarıyla yönetmek için gereken temel kavram ve araçları tanımaları; şirket yönetme deneyimi yaşarken kendilerini,takımlarını ve rakiplerini gözlemleyerek farkındalık geliştirmeleri; her konuda kendi becerilerini sınamalarıdır.

Katılımcının Kazanımı

Rekabet ortamında başarıya koşan bir şirketi 2 farklı pazarda 5 ürün sunarak yönetmenin zorluğunu katılımcılara birebir yaşatacak şekilde tasarlanmıştır.

Sunduğu deneyim, Strateji, Pazarlama, Finansman, Operasyon, Ar-Ge, İK, Kalite gibi temel konularda yöneticilik becerilerini pekiştirmenin ötesinde 'iş zekası' gibi deneyime bağlı becerileri de geliştirme fırsatı yaratır. Katılımcılar,modelleme, analiz ve stratejik planlama yoluyla iş zekalarının sınandığı ve geliştiği karmaşık, hızla gelişen bir senaryoyla karşı karşıya kalırlar.

Katılımcılar program sonunda aşağıdaki becerileri kavramış olarak profesyonel hayatlarına geri dönerler.

• Finansal Teori ve Analiz
• Operasyon Yönetimi
• Liderlik ve Değişim Yönetimi
• Pazarlama Teorisi ve Analiz
• İşletme Birimleri/Alanları Entegrasyonu
• İletişim

Katılımcı Profili

İmalat, Kalite Kontrol, Süreç İyileştirme, Üretim Planlama, Satış, Pazarlama, Finans, Muhasebe, Strateji ve Performans Geliştirme çalışmalarına katılan her kademeden personel ve yöneticiler.