26. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Bireysel ve Kurumsal Sıçramalar için Zihniyet Değişikliği

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Katılımcıların
• İnsanları algılama biçiminin
• Problem çözme stratejilerinin temelindeki gerçek motifin
• Çatışmalara yaklaşım biçimlerinin
• Sorunu algılamak için kullandıkları ancak haberdar olmadıkları zihinsel filtrelerin farkına varmasını sağlamak ve alternatif yollar geliştirmek.

Katılımcı Profili

Yönetici adayları ve yöneticiler.

Katılımcının Kazanımı

Katılımcılar; hayatla ilgili tutumları, düşünce biçimleri, problem çözme stratejileri ve ilişki yönetimi yaklaşımları konusunda öz farkındalık geliştirecekler ve bu alanlarda alternatif bir bakış açısı kazanacaklardır.